เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 79 ราคาถูก

15:28
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 69 ราคาถูก

15:26
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 65 ราคาถูก

15:24
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 64 ราคาถูก

15:21
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 63 ราคาถูก

15:19
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 59 ราคาถูก

15:16
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 56 ราคาถูก

15:14
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 55 ราคาถูก

15:11
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 54 ราคาถูก

15:09
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 51 ราคาถูก

14:57
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 50 ราคาถูก

14:56
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 46 ราคาถูก

14:53
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 45 ราคาถูก

14:51
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 44 ราคาถูก

14:46
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 42 ราคาถูก

14:42
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 41 ราคาถูก

14:41
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 40 ราคาถูก

14:39
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 36 ราคาถูก

14:37
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 32 ราคาถูก

14:35
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 24 ราคาถูก

14:33
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 23 ราคาถูก

14:31
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 20 ราคาถูก

14:28
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 19 ราคาถูก

14:26
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 15 ราคาถูก

14:24
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

เบอร์สวย เบอร์ดี ผลรวม 14 ราคาถูก

14:17
**เบอร์สวย เบอร์ดี 1-2-Call , AIS ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี DTAC ราคาถูก**


(ว่าง)


**เบอร์สวย เบอร์ดี True Move ราคาถูก**


(ว่าง)
ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล :
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

168 ความหมาย มีความเป็นมาอย่างไรจริงหรือทำให้รวย

13:52
ถอดรหัส ไขปริศนาเลข 168
     168 กลายเป็นคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามในวงการเบอร์สวย ตัวเลขที่อาจมองดูธรรมดาๆ หาความสวยงามแทบไม่พบ หลายๆท่านจึงไม่ได้สนใจในตัวเลขตัวนี้แม้แต่น้อย แต่สำหรับใครบางคนกลับเป็นที่หมายปองอยากมีไว้ในครอบครองเป็นยิ่งนัก
     แล้วเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น บางท่านที่ได้รู้ความหมายก็หายสงสัยกันไป ส่วนคนที่ยังไม่รู้ก็อาจงงๆกันอยู่ จึงอยากนำเสนอเหตุผลอีกหนึ่งเหตุผล ซึ่งเป็นความเชื่อที่กับหลายๆ ท่าน ร้านเบอร์สวยได้ศึกษาหาข้อมูลและจากคำบอกเล่าต่อๆ กันมา คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังสนใจในตัวเลขนี้อยู่ โดยจะบอกล่าวถึงเฉพาะข้อความที่เกี่ยวกับ ตัวเลข168 เท่านั้น เป็นตำราหลักของคนจีนที่มีความเชื่อ ซึ่งสรุปความได้ดังนี้

ความหมายของตัวเลข
     ตามหลักของคนจีนจะ เป็นการนำตัวเลขมารวมกันแล้วดูความหมายโดยรวมครับ เราลองมาดูเบอร์ที่คนไม่คิดว่าสวยแต่มีความหมาย บอกไว้ก่อนว่าเป็นความเชื่อ แบบจีน ( ฮ่องกง, สิงคโปร์ ) อาจจะขัดกับแบบของคนไทยก็ได้ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุลคล หลักการนี้ใช้กับทะเบียนรถก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยเลขแต่ละตัวจะมีความหมายดังต่อไปนี้

ตัวเลข                            ความหมาย
   1                              หนึ่งเดียว, ทุกวัน
   2                                       ง่าย
   3                                       เกิด
   4                                       ตาย
   5                                       ฉัน
   6                                      ทาง
   7                                       แน่
   8                                      รวย
   9                                     นาน
   0                                     แล้ว

    เมื่อเรานำเอาตัวเลข เหล่านี้มารวมกันจะมีความหมายบางอย่างในตัว โดยในที่นี้จะขอยกเฉพาะ กลุ่มเลขที่มีความหมายดีและเป็นมงคลมาให้ท่านได้ตีความหมายดูกัน
ตัวอย่างเช่น
     8, 88, 888, 8888                                 รวยๆๆๆๆๆ

     168 (ย่าห์-โหล่ว-ฟัด)                         รวยทางเดียว, รวยทั้งชาติ

     1668 (ย่าห์-โหล่ว-โหล่ว-ฟัด)            เหมือน 168

     1688 (ย่าห์-โหล่ว-ฟัด-ฟัด)                เหมือน 168

     368 (ซ่าม-โหล่ว-ฟัด)                       เกิดมารวย, เกิดทางรวย

     3288 (ซ่าง-อี้-ฟัด-ฟัด)                     ค้าขายเจริญรุ่งเรือง

     8238                                                เหมือน 3288

     928 รวยที่สุดแล้ว เพราะ 92 ในที่นี้คือเลข 9 สองตัว หมายถึง 99% เพราะสำหรับคนจีนแล้ว ไม่มีอะไรที่100%

     998                                                  เหมือน 928

     28                                                    รวย ง่าย

     289                                                  รวย ง่าย นาน

     333                                                   เกิด

     518                                                  ฉัน จะ รวย

     5189                                              ฉัน จะ รวย นาน นาน

     516289                                          ฉัน จะ ไป ตาม ทาง รวย ตลอดไป

     5918                                              ในไม่ช้า ข้า จะ รวย

168 กับเบอร์มือถือ
     ด้วยความนิยมที่ สืบเนื่องมาจากทะเบียนรถ จึงส่งผลให้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข 168 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเบอร์ที่มีตัวเลขลงท้ายเป็น 168 เช่น 08-2001-8168, 08-1668-1688, 08-30000-168, 0861-168-168 เป็นต้น หรือเบอร์ที่มีตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย 1 ตามด้วย 6 และจบด้วย 8 เช่น 08-16668888, 086-1166688, 08-11666668, 085-1666888, 087-1116688 ลักษณะนี้เป็นต้น
     สำหรับราคาก็ขึ้นอยู่ที่ความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้เรื่องของระเบียบตัวเลขความสวยงาม ความหายากของแต่ละเบอร์ ก็มีผลทำให้เกิดความต่างของราคาด้วยเช่นกัน
     จากการถือหลักนำตัวเลขมารวมกันแล้วดูความหมายโดยรวม คือ 168 = รวยทางเดียว บางคนอาจถามว่าแล้ว 268 ล่ะ หมายถึง "รวยสองทาง" ไม่ดีหรือ ? ไม่ค่อยดีครับเพราะเหมือนการจับปลาสองมือนั่นเอง

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหมายของการเลือกตัวเลขมงคลนำไปประกอบกับการเลือกเบอร์ดี เบอร์โทรศัพท์สวย ที่กำลังเป็นที่นิยมของส่วนบุคคลตามความเชื่อในปัจจุบัน

ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล:
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81

ความหมาย เลขมงคล ใช้คำนวณหาเบอร์ดี เบอร์โทรศัพท์สวย

13:12
เลือกเลขเบอร์โทรศัพท์อย่างไรให้เสริมดวงบารมี เป็นเลขมงคล ได้เบอร์สวย เบอร์ดี

วิธีเลือก เบอร์โทรศัพท์
     1. คำนวณผลรวมของเบอร์โทรทั้งหมด และดูความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ เช่น 19, 45, 65 และอื่นๆ
     2. ควรหลีกเลี่ยงเลขกาลกิณี เช่น คนเกิดวันเสาร์ ไม่ควรมีเลข 4 และ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง (เลื่อนลง)
     3. หากหลีกเลี่ยง เลขกาลกิณีไม่ได้ ไม่ควรให้เลขกาลกิณีเป็นเลขตัวสุดท้าย และ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก

วิธีการคำนวณหา เบอร์ดี หา เบอร์สวย
เบอร์โทรศัพท์
     ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-9635-4343
คำนวณได้ดังนี้ 0 + 8 + 9 + 6 + 3 + 5 + 4 + 3 + 4 + 3 = 45 ดูความหมายเลขศาสตร์ 45

     ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-9997-1868
คำนวณได้ดังนี้ 0 + 8 + 9 + 9 + 9 + 7 + 1 + 8 + 6 + 8 = 65 ดูความหมายเลขศาสตร์ 65

     ตัวอย่าง เบอร์โทรศัพท์ 08-0680-0101
คำนวณได้ดังนี้ 0 + 8 + 0 + 6 + 8 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 24 ดูความหมายเลขศาสตร์ 24

กลุ่มหมายเลขที่ให้คุณ
     - เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65
     - เลขผลรวมที่ให้คุณ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79


ความหมายมงคล ของตัวเลขทั้ง 10 ตามการพูด

1 = เป็นที่หนึ่ง ไม่เป็นรองใคร ชนะเลิศ

2 = อยู่เป็นคู่ ไม่พลัดพราก ความรักราบรื่น

3 = ไตรสาม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ , ฮก ลก ซิ่ว สิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

4 = ซี้ย่ำปึก เพื่อน ๆ รักใคร่ มิตรสหายจริงใจ เลขจักพรรดิ์จิ๋นซี

5 = เลขห้าค้าขาย รุ่งเรือง เป็นกลาง ยุติธรรม

6 = ทิศทั้ง 6 ดีทุกทิศ (กระจกหกด้านรายการที่สะท้อนทุกทิศของคนไทย กว่า 26ปี )

7 = วันทั้งเจ็ด ดีทุกวัน หรือ ล้มเจ็ด ลุกแปด ชิวิตคนเราต้องสู้ อย่าท้อแท้

8 = โป๊ยเซียน เทพเจ้าทั้งแปดแห่งความเป็นศิริมงคล ร่ำรวย มั่นคง

9 = ก้าวหน้า รุ่งเรือง มีแต่เดินหน้าสู่จุดหมาย

0 = ศูนย์กลาง เซ็นเตอร์ จุดเด่น สิ่งที่ทุกคนคิดถึง

ความหมายมงคล ของตัวเลขทั้ง 10 ตามการเขียน

1 เหมือน เสาหลัก มั่นคง เที่ยงตรง หนักแน่น

2 เหมือน ตะขอ ไว้เกี่ยวทรัพย์

3 เหมือน ปีกกา ป้องกันสิ่งชั่วร้าย

4 เหมือน ใบพัดเรือ ที่มีแต่แล่นไปข้างหน้า

5 เหมือน ถุง ถุงที่ผูกปากถุงทำให้เงินทองไม่รั่วไหล

6 เหมือน หยินหยาง 69 ตัวแทนหญิงชาย ความรัก เติมเต็ม สมบูรณ์

7 เหมือน เครื่องหมายมากกว่า มากกว่าย่อมดีกว่าเสมอ

8 เหมือน อินฟินิตี้ ร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุด

9 เหมือน หยินหยาง 69 ตัวแทนชายหญิง ความรัก เติมเต็ม สมบูรณ์

0 เหมือน ตุ๊กตาล้มลุก ล้มแล้วลุกไม่มีวันจน

ความหมายมงคล ของตัวเลขทั้ง 10 ตามดวงดาว

1 ดวงอาทิตย์ เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเด่นดัง เป็นผู้นำ จุดสูงสุด ผู้ชาย

2 ดวงจันทร์ การบริการ เอาใจใส่ ช่วยเหลือ เมตตา เงินดี มีเสน์ ผู้หญิง

3 ดาวอังคาร ขยัน ต่อสู้ กีฬา รถ ก่อสร้าง ราชการ หมอฟัน,ผ่าตัด วิศวกร

4 ดาวพุธ เจรจา ต่อรอง ไหวพริบ ฉลาด น่าเชื่อถือ วิชาการ หนังสือ บัญชี บริหาร

5 ดาวพฤหัส ปัญญา รอบรู้ รอบคอบ การศึกษา ผู้ใหญ่สนับสนุน เข้าใจชีวิต

6 ดาวศุกร์ การเงิน ความรัก เสน่ห์ บันเทิง ศิลปะ ตกแต่ง ร้องเพลง ภาพยนต์ บัญชี

7 ดาวเสาร์ ลงทุนระยะยาว อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน ก่อสร้าว รับผิดชอบสูง ละเอียด

8 ดาวราหู เงินทอง คนอุปถัมภ์ โชคลาภ แข่งขันธุรกิจ เก็งกำไร

9 ดาวเกตุ สัมผัสที่6 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจ เสริมสิ่งที่ทำ ฉลาด เทคโนโลยี คอม มือถือ

0 ดามฤตยู ค้นคว้า ความลับ นักสืบ นักค้นคว้าวิจัย นักกฎหมาย ค้นพบสิ่งใหม่ๆ

ความหมายมงคล ของตัวเลขทั้ง 10 ตามธาตุ และอวัยวะ

1 ธาตุไฟ ตา หัวใจ กระดูกสันหลัง หลอดเลือดหัวใจ

2 ธาตุดิน เต้านม มดลูก รังไข่ ผิวพรรณ ประจำเดือน

3 ธาตุลม ใบหน้า ฟัน ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก

4 ธาตุน้ำ กระเพราะ ลำไส้ ปอด ทางเดินอาหาร,หายใจ แขน มือ ข้อมือ สมอง

5 ธาตุดิน กล้ามเนื้อ สมอง ต้นขา เท้า ระบบประสาทสั่งการเคลือนไหว

6 ธาตุน้ำ มดลูก รังไข่ ไต ตับ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่

7 ธาตุไฟ กระดูก เส้นเอ็น ข้อต่อ ระบบประสาทสมอง ระบบประสาทไขสันหลัง

8 ธาตุลม น่อง หน้าแข้ง ข้อเท้า

9 ธาตุวิญาณ อายุ

0 อากาศธาตุ ลดลง เพิ่มขึ้น

เลขทั้ง 10 ที่เป็นศิริมงคล เสริมดวง เสริมอำนาจ เสริมวาสนา เสริบารมี เสริมราศี ทั้ง 12 ราศี

ราศีมังกร       เลขนำโชคคือเลข 2

ราศีกุมภ์         เลขนำโชคคือเลข 5

ราศีมีน           เลขนำโชคคือเลข 6

ราศีเมษ         เลขนำโชคคือเลข 9

ราศีพฤษภ      เลขนำโชคคือเลข 7

ราศีเมถุน       เลขนำโชคคือเลข 4

ราศีกรกฎ      เลขนำโชคคือเลข 8

ราศีสิงห์        เลขนำโชคคือเลข 3

ราศีกันย        เลขนำโชคคือเลข 0

ราศีตุลย์       เลขนำโชคคือเลข 6

ราศีพิจิก        เลขนำโชคคือเลข 5

ราศีธนู         เลขนำโชคคือเลข 1

เลขทั้ง 10 ที่เป็นศิริมงคล เสริมดวง เสริมอำนาจ เสริมวาสนา เสริบารมี เสริมวันทั้ง 7 วัน

วันอาทิตย์                   เลขนำโชคคือเลข 2

วันจันทร์                     เลขนำโชคคือเลข 5 กับ 15

วันอังคาร                    เลขนำโชค คือเลข 3 กับ 9

วันพุธ(กลางวัน)          เลขนำโชคคือเลข 6 กับ 18

วันพุธ(กลางคืน)         เลขนำโชคคือเลข 4 กับ 12

วันพฤหัสบดี               เลขนำโชคคือเลข 2 , 6 และ 18

วันศูกร์                        เลขนำโชคคือเลข 3 กับ 10

คนเกิดวันเสาร์            เลขนำโชคคือเลข 3 กับ 9

เลขกาลกิณีที่ควรเลี่ยง

เกิดวันอาทิตย์            เลข 6

เกิดวันจันทร์               เลข 1

เกิดวันอังคาร             เลข 2

เกิดวันพุธกลางวัน     เลข 3

เกิดวันพุธกลางคืน     เลข 5

เกิดวันพฤหัส             เลข 7

เกิดวันศุกร์                เลข 8

เกิดวันเสาร์               เลข 4

หมายเหตุ: เกิดวันพุธกลางวัน(เวลาเกิด06.00-17.59น.) / เกิดวันพุธกลางคืน(เวลาเกิด18.00-05.59น.)

ดูความหมายของเลข เบอร์สวย เบอร์ดี เลขมงคล:
0-9  |  10-19  |  20-29  |  30-39  |  40-49  |  50-59  |  60-69  |  70-81