ติดต่อเรา

18:49
สามารถติดต่อสอบถามเบอร์สวย เบอร์ดี เบอร์โดนใจ ได้ทุกวันตามที่ท่านสะดวก


website : TARADSim.blogspot.com


Tel :       089-9986736  (แอ๊ด ครับ)


E-mail : teerapong_168@hotmail.com


หมายเหตุ : ในกรณีติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์บางครั้งอาจไม่ได้รับสาย เพราะอาจกำลังติดงานอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวแล้วจะติดต่อกลับทุกเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หลังจากเสร็จงานแล้วนะครับ